Gentofte den 28 september 1996

 

 

 

Dette er et foto af stammoderen til familien Behrndt i Danmark. Hendes ældste søn bogtrykkermester Bertram Behrndt lod i 1939 maleriet udføre til hendes 80 års fødselsdag.

Hendes navn var Jørgine Kristine Petronella hun blev født i Rønne på Bornholm den 14 maj for 137 år siden. Hendes far hed Kofod hendes mor hed Phil, det vil sige hun var en ægte bornholmer.

1878 rejste hun til København 19 år gammel hvor hun senere blev gift med bygningssnedker Arnold Behrndt der kom fra byen Anklam i Nordtyskland.

Med navnet der staves B E H R N D T er der her tale om et særpræg og som sådan vil det være muligt for vores familie ud i en lang fremtid at sige her er mine rødder.

 

Vi er nu kommet frem til lørdag den 28 sept. 1996 hvor min fætter Helge Behrndt har indkaldt til en kusine/fætterfest på Esrum Møllegård. Ved festen vil jeg opfordre deltagerne til at vælge et yngre familiemedlem der skal testamenteres det originale maleri af vores stammoder, således at det kan blive et samlingspunkt for alle der i de kommende århundrede vil arve navnet B E H R N D T.

Ideen er, at der hermed er startet en tradition hvor maleriet og disse dokumenter altid skal gå i arv til et familiemedlem der bære navnet B E H R N D T, det vil sige, i en ubrudt lige linie til vores stammoder.

 

Som en effektiv måde at holde sammen på vores familie ud i en fjern fremtid så vil jeg meget bestemt opfordre nuværende og kommende fremsynede og initiativrigr kvinder og mænd med navnet B E H R N D T til at værne og bevare mindet om vores stammoder ved at indkalde til en familiefest senest hver femte år.

 

Ved disse kommende familiefester skal omkostningerne deles mellem deltagerne, men det er den til enhver tid valgte og forhåbentlige dynamiske "EJER" der skal tage initiativet til festen og hvor han samtidig har pligt til at medbringe maleriet og alle dokumenter.

 

Når maleriet skal testamenteres skal det foregå ved at "EJEREN" senest i det år han fylder 60, skriftligt indkalder alle med navnet B E H R N D T til familiefest, hvor man finder frem til og stemmer om hvem der i familien vil være den mest fremsynede og mest dynamiske nye "EJER" der både kan og vil føre traditionen videre og hvor hun/han på denne dag modtager det originale testamentet.

 

Af hensyn til en hurtig overdragelse så skal maleri og kopidokumenter, senest ved den næste femårlige familiefest overdrages til den valgte nye "EJER".

Den absolut eneste ansvarlige for at dette projekt kan fortsætte i mange århunrede er altid "EJEREN" af maleriet, hun/han skal forpligtige sig til, at dette orginaldokument opbevares på en forsvarlig måde og samtidig sørge for at der på bagsiden af maleriet i en dertil indrettet lomme altid ligger et kopi af dette dokument med navne og adresser på alle de tidligere og den for tiden værende "EJER" er indskrevet.

 

For at udbrede kendskabet til denne helt nye familietradition har jeg til flere af min mormors (vores stammoders) efterkommere sendt et kopi af dette dokument.

 

Med venlig hilsen

 

Gunnar Jørgensen

Ellemosevej 39

2900 Hellerup

 

Telefon 31 67 66 67